News

Mercator Medical szacuje wyniki czwartego kwartału 2022 r.

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku, mierz…

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku, mierzył się kolejny kwartał z trudną sytuacją na globalnym rynku rękawic jednorazowych, co przełożyło się na kolejny okres niższych przychodów oraz powtarzalnych wyników finansowych.

Dane finansowe:

 

IV kw. 2022*

Zmiana rdr

 

mln PLN

 

Przychody

110,8

-60%

EBITDA

-35,9

-40,6m PLN

Zysk netto

-49,2

-54,1m PLN

                           *Wstępne, szacunkowe wyniki, zgodnie z RB nr 6/2023

Grupa Mercator Medical opublikowała wstępne, szacunkowe dane finansowe za okres październik-grudzień 2022 roku. Wynika z nich, że wciąż widoczna nadpodaż na rynku rękawic jednorazowych nie tylko wpłynęła na spadek skonsolidowanych przychodów o 20% wobec poprzedniego kwartału i o 60% rok do roku (do 110,8 mln zł), ale również wyraźnie obniżyła kwartalne wyniki finansowe – wstępne szacunki wskazują bowiem, że Grupa Mercator Medical zanotowała w czwartym kwartale 2022 roku prawie 36 mln zł straty na poziomie EBITDA oraz ponad 49 mln zł straty netto wobec dodatnich rezultatów na tych poziomach przed rokiem i w poprzednim kwartale.

- Dekoniunktura na rynku rękawic jednorazowych niestety wydłuża się, a w czwartym kwartale, w przeciwieństwie do trzeciego, nie odnotowaliśmy pozytywnych zdarzeń jednorazowych na działalności operacyjnej, nie zanotowaliśmy również pozytywnego salda działalności finansowej. Jednocześnie sytuacja rynkowa była jeszcze bardziej wymagająca. Cierpliwie czekamy na stabilizację globalnego rynku rękawic i ustalenie nowej równowagi popytowo-podażowej, dzięki której producenci i dystrybutorzy tego asortymentu będą mogli generować satysfakcjonujące marże - komentuje Monika Żyznowska, Wiceprezes Zarządu Mercator Medical S.A.

Grupa Mercator Medical posiadała szacunkowo na koniec grudnia 2022 roku 413,8 mln zł gotówki netto i innych aktywów finansowych.

Grupa Mercator Medical prowadzi obecnie testy na utratę wartości aktywów, zgodnie z obowiązującymi regulacjami i w związku ze zmianami w otoczeniu biznesowym. Finalne wyniki finansowe czwartego kwartału znajdą się w raporcie okresowym za rok 2022, którego publikacja zaplanowana jest na 28 kwietnia br.

 

***

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Moce produkcyjne dwóch fabryk rękawic w Tajlandii wynoszą ponad 3 mld rękawic rocznie, a docelowe moce wytwórcze uruchomionej już trzeciej fabryki to dodatkowo około 1  mld sztuk rocznie. Wraz z dystrybucją rękawic kupowanych od zewnętrznych dostawców łączny potencjał sprzedażowy Grupy Mercator Medical można szacować na ponad 6-7 mld rękawic rocznie. Działalność Mercator Medical ma zasięg międzynarodowy – sprzedaż przez własne spółki dystrybucyjne oraz poprzez zewnętrznych, lokalnych dystrybutorów odbywa się w kilkudziesięciu krajach świata.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W marcu 2021 roku weszły w skład głównego indeksu giełdowego – WIG20, a od marca 2022 roku znajdują się w indeksie mWIG40. Więcej informacji: www.mercatormedical.eu

  No favourite products
Compare now   Close

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.