News

Grupa Mercator Medical ogłasza skup akcji

Holenderska spółka zależna notowanego na GPW producenta rękawic jednorazowych i dystrybutora materiałów medycznych jedn…

Holenderska spółka zależna notowanego na GPW producenta rękawic jednorazowych i dystrybutora materiałów medycznych jednorazowego użytku zamierza nabyć do 1,25 mln akcji spółki Mercator Medical po 48 zł za sztukę, co oznacza łącznie kwotę do 60 mln zł. Inwestorzy mogą odpowiedzieć na ofertę do końca lutego br.

- Realizujemy zapowiedź kolejnego skupu akcji w ramach stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia, umożliwiającej – w związku z formalną sytuacją finansową spółki-matki – przeprowadzenie skupu przez wybraną spółkę zależną. Chciałbym przypomnieć, że właśnie dlatego cena oferowana inwestorom musi być relatywnie bliska cenie rynkowej. Wraz z zaangażowanym w proces domem maklerskim położyliśmy nacisk na proste i przyjazne rozwiązania, zapewniające inwestorom możliwość łatwego
i szybkiego odpowiedzenia na zaproszenie
- wskazuje Wiesław Żyznowski, Prezes Zarządu Mercator Medical S.A.

Ogłoszony skup akcji Mercator Medical przez spółkę LeaderMed jest prowadzony poprzez dom maklerski Ipopema Securities. Akcjonariusze Mercator Medical S.A. mogą odpowiedzieć
na zaproszenie do sprzedaży akcji w swoim biurze maklerskim, w sposób zdalny lub bezpośrednio
w Ipopema Securities. Wolę sprzedaży akcji można wyrazić od 13 do 28 lutego 2023 roku. Szczegółowe informacje zawarte są w „Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji”.

Obecnie kapitał zakładowy Mercator Medical S.A. dzieli się na niecałe 10,65 mln akcji. Spółka skupiła dotychczas w dwóch procesach buy-back 876,7 tys. akcji własnych, stanowiących 8,2% walorów.

***

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Moce produkcyjne dwóch fabryk rękawic w Tajlandii wynoszą ponad 3 mld rękawic rocznie, a docelowe moce wytwórcze uruchomionej już trzeciej fabryki to dodatkowo około 1  mld sztuk rocznie. Wraz z dystrybucją rękawic kupowanych od zewnętrznych dostawców łączny potencjał sprzedażowy Grupy Mercator Medical można szacować na ponad 6-7 mld rękawic rocznie. Działalność Mercator Medical ma zasięg międzynarodowy – sprzedaż przez własne spółki dystrybucyjne oraz poprzez zewnętrznych, lokalnych dystrybutorów odbywa się
w kilkudziesięciu krajach świata.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W marcu 2021 roku weszły w skład głównego indeksu giełdowego – WIG20,
a od marca 2022 roku znajdują się w indeksie mWIG40. Więcej informacji: www.mercatormedical.eu

  No favourite products
Compare now   Close

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.