Press releases

Michał Romański nowym Dyrektorem Finansowym Mercator Medical, obecny CFO może wkrótce wzmocnić Radę Nadzorczą

W ramach procesu przekazania obowiązków Pan Witold Kruszewski, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy, złożył rezygnację …

W ramach procesu przekazania obowiązków Pan Witold Kruszewski, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy, złożył rezygnację z pełnionych funkcji z końcem września 2021 roku, a wyłoniony nowy szef finansów Grupy Mercator Medical rozpoczął już proces wdrożenia. Dzięki temu najbliższe NWZ będzie mogło wzmocnić skład Rady Nadzorczej o obecnego CFO. Nowym Dyrektorem Finansowym zostaje Pan Michał Romański, menedżer z wieloletnim doświadczeniem w dużych organizacjach.

Dziękuję Witoldowi Kruszewskiemu za osiem lat intensywnej pracy operacyjnej w Grupie Mercator Medical, w trakcie których zespołowo stawiliśmy czoło wielu wyzwaniom w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Wiedza o tym, jak funkcjonuje Mercator oraz posiadane doświadczenie powinny zostać wykorzystane i w dalszym ciągu służyć budowie wartości. Zaproponowałem w związku z tym Witoldowi Kruszewskiemu wejście do Rady Nadzorczej. Wyrażam przekonanie, że moja propozycja spotka się z akceptacją innych akcjonariuszy na najbliższym Walnym Zgromadzeniu – komentuje dr Wiesław Żyznowski, Prezes Zarządu i wiodący akcjonariusz Mercator Medical S.A.
 
Jednocześnie już oficjalnie witamy w zespole Pana Michała Romańskiego, którego kompetencje są niezwykle ważne w nowym rozdziale historii Grupy Mercator Medical. Mamy ambicje realizować duże projekty inwestycyjne, zarówno w sferze produkcyjnej, jak również w obszarze M&A, a nasz biznes staje się jeszcze bardziej globalny – dodaje Prezes Żyznowski.
 
Michał Romański przez 10 lat był związany z firmami kontrolowanymi przez jednego z największych polskich przedsiębiorców i inwestorów, Pana Michała Sołowowa – piastował stanowiska Prezesa Zarządu w spółce holdingowej FTF Columbus (2016-2020) oraz Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu w spółce Cersanit (2010-2016). Wcześniej był związany z firmą audytorską Deloitte (1997-2009), a przez ostatni rok prowadził działalność doradczą. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, studiów podyplomowych HR na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiów International MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu i St. Gallen Business School, jak również programów ICAN Institute. Posiada także uprawnienia biegłego rewidenta.
 
W najbliższym czasie można spodziewać się informacji nt. NWZ, które zostanie zwołane przede wszystkim w celu umorzenia akcji własnych, jakie dotychczas zostały skupione (876,7 tys. walorów, stanowiących 8,2% w kapitale).
 
***
 
Publikacja raportu półrocznego Grupy Mercator Medical zaplanowana jest na 15 września br., natomiast bazując na wstępnych, szacunkowych rezultatach drugiego kwartału wiadomo już, że  Grupa Mercator Medical wypracowała w pierwszym półroczu br. prawie 0,5 mld zł wyniku EBITDA przy blisko 1,1 mld zł przychodów. Z kolei w całym roku 2020 1,1 mld zł wyniku EBITDA przy 1,8 mld zł przychodów przełożyło się na 930 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, z którego 312 mln zł zostało przekazanych na początku sierpnia br. bezpośrednio akcjonariuszom w ramach dywidendowego skupu akcji własnych. Pozostała część zysku skonsolidowanego roku 2020, przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (618 mln zł), ma być wykorzystana w celach rozwojowych. Jako filary strategiczne Grupa Mercator Medical wskazuje na m.in. zwiększenie skali działalności dystrybucyjnej w Europie Zachodniej i na wybranych rynkach poza nią ze wzmocnieniem marek własnych i rozwojem e-commerce, a także zwiększenie mocy wytwórczych (realizacja trzeciej fabryki przebiega zgodnie z założeniami), nową działalność biznesowa oraz aktywność w obszarze przejęć komplementarnych podmiotów.
 
W ślad za zainteresowaniem inwestorów Grupą Mercator Medical, czego efektem był wzrost kapitalizacji i płynności, od grudnia 2020 roku spółka znajduje się w indeksie MSCI Small Caps, a przy okazji rocznej rewizji indeksów w marcu br. akcje spółki Mercator Medical awansowały do prestiżowego indeksu WIG20. Firma i jej menedżerowie są także zauważani i doceniani w wielu konkursach i plebiscytach, gdzie podkreślany jest dynamiczny wzrost biznesu, ekspansja geograficzna i mocny wzrost kapitalizacji na GPW. Spółka została ogłoszona zwycięzcą badania uczestników rynku kapitałowego „Pulsu Biznesu” Giełdowa Spółka Roku w kategorii Sukces 2020, uzyskała również tytuł Mistrza GPW. Do spółki Mercator Medical oraz na ręce dra Wiesława Żyznowskiego, twórcy i prezesa firmy, trafił tytuł Rodzinny Ambasador Roku „Forbes”. Mercator Medical został wyróżniony w kategorii Pionier Inwestycji Zagranicznych konkursu „Polska Firma – Międzynarodowy Czempion”, który zorganizowali PwC Polska i „Puls Biznesu”. Spółka zadebiutowała w XXII edycji rankingu Lista 500 dziennika „Rzeczpospolita”, otrzymując Orła Rzeczpospolitej w kategorii Debiut, została również wyróżniona tytułem „Inwestor bez granic”, przyznawanym rokrocznie w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach najskuteczniejszym polskim inwestorom, realizującym ekspansję zagraniczną.
 
Jednocześnie od początku pandemii Grupa Mercator Medical prężnie angażuje się w walkę z COVID-19 poprzez przekazywanie środków ochrony osobistej z własnego portfolio licznym placówkom medycznym i opiekuńczym. Do tej pory spółka Mercator Medical przekazała już 1,8 mln rękawic diagnostycznych, ponad 370 tys. produktów z włókniny oraz 50 tys. maseczek blisko 70 różnym instytucjom, głównie szpitalom, domom pomocy społecznej, hospicjom oraz fundacjom, jak również Komendzie Głównej Policji, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych czy Ministerstwu Zdrowia. Obecnie spółka realizuje akcję #wspólnieprzeciwwirusowi, polegającą na wspieraniu placówek medycznych i opiekuńczych poprzez przekazywanie środków ochrony osobistej z własnego portfolio. Podobną inicjatywę realizuje produkcyjna spółka Grupy, Mercator Medical (Thailand) Ltd., która w ramach walki z wirusem SARS-CoV-2, przekazała kilku tajlandzkim szpitalom i punktom lokalnej administracji rękawice lateksowe. Więcej informacji na temat pozafinansowej działalności Grupy znajduje się w skróconym raporcie niefinansowym za 2020 rok.
 
 
 
***
 
Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Na tych rynkach jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.
 
Dzięki budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (ostatnia linia produkcyjna oddana we wrześniu 2018 roku) zdolności wytwórcze spółki zwiększyły się o 150% – do ponad 3 mld rękawic rocznie. W I kw. 2021 roku została rozpoczęta budowa trzeciej fabryki rękawic jednorazowych o zakładanych zdolnościach produkcyjnych ponad 0,8 mld sztuk rocznie. Wraz z dystrybucją rękawic kupowanych od zewnętrznych dostawców łączny potencjał sprzedażowy Grupy Mercator Medical można szacować na ponad 6 mld rękawic rocznie. Firma prowadzi dystrybucję bezpośrednią w Polsce, Rosji, Rumunii, Czechach, na Ukrainie, Węgrzech oraz na Słowacji, jak również w Niemczech i we Włoszech. Działalność Mercator Medical ma zasięg globalny – sprzedaż przez lokalnych dystrybutorów odbywa się w ponad 70 krajach na pięciu kontynentach, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną.
 
Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W marcu 2021 roku weszły w skład głównego indeksu giełdowego – WIG20.